Karmelitán – druhá Maria

Panna Maria byla ze všech tvorů nejvíce povýšena a dal nám ji za příklad sám Bůh. Její následování nám ji ukazuje jako vzor všech ctností. Ona je zrcadlo, ve kterém můžeme pozorovat sami sebe, je Matka, které by se měly její děti stále více podobat.
V úctě k Panně Marii na Karmelu je ještě jiná, hlubší myšlenka. Nazval jsem ji „spojení s Marií“. Přejeme-li si připodobnit se Panně Marii následováním jejího příkladu, abychom se mohli plněji radovat ze spojení s Bohem, měli bychom zřejmě být druhými Mariemi. Měli bychom nechat Marii, aby žila v nás. Maria by neměla stát vedle karmelitána, ale karmelitán by měl žít život tak podobný životu Mariinu, že by měl žít s Marií, v ní, skrze ni a pro ni.
Chceme-li se dopátrat nejzazších hlubin karmelské školy, musíme vidět její příznačné rysy. Máme-li dosáhnout podobnosti s Marií, musíme zvláště poznat, že v ní je nejvyšší dokonalost, k jaké dospěla z Boží milosti síla člověka. Tato dokonalost se může do značné míry rozvíjet i v nás, jestliže se promítneme v Marii a spojíme se s ní. Toto by mělo být cílem naší úcty k Panně Marii – abychom byli druhou matkou Boží, aby byl Bůh počat i v nás a aby se v nás narodil. Tajemství vtělení nám prozradilo, jakou cenu má člověk pro Boha, jak důvěrně se chce Bůh spojit s člověkem. Toto tajemství upoutává pozornost naší mysli na věčné zrození Syna z Otce, které je nejhlubším důvodem tohoto tajemství Lásky.
Když se slouží o Vánocích tři mše svaté, oslavuje se předně zrození z Otce, za druhé ze svaté Panny, za třetí narození Boha v nás. Není to bez významu a toto trojí zrození se musí chápat jako zjevení jediné věčné Lásky. Stále by měly být v nás Vánoce a měli bychom vždy pamatovat, že toto trojí narození jsou fáze jednoho velkého procesu lásky. Maria je dcera Boha Otce, Matka Boha Syna a Snoubenka Boha Ducha svatého. V ní se toto trojí narození uskutečnilo. Měli bychom se od ní učit, jak je uskutečňovat v sobě.
My také jsme byli vyvoleni Nejsvětější Trojicí za příbytek, abychom se podíleli na výsadách, kterým se obdivujme u Marie, ale které je Bůh ochoten udělit i nám. Z tohoto hlediska bych řekl, že „tajemství vtělení je souhrn karmelitánské mystiky, karmelitánského duchovního života“.

Z knihy Krása Karmelu
S laskavým svolením KNA

Zpět