Interiér kostela sv. Benedikta

Sv. Benedikt (asi 480 – 547)

Hlavní oltář

Presbytář

Kazatelna

Kříž

Boční oltář vlevo

Boční oltář vpravo

Kůr

Pod kůrem

Soška Pražského Jezulátka

Dveře vedoucí ze síně do kostela

Zpět