Poslání Anny od sv. Bartoloměje na tereziánském Karmelu

Andrzej Ruszała OCD

Velmi důležitým posláním blahoslavené Anny od sv. Bartoloměje byla ochrana a věrné předávání tereziánského charismatu po smrti Reformátorky. Měla k tomu mnoho předpokladů, i když se může zdát, že měla rovněž mnoho předpokladů k diskvalifikaci z tohoto poslání z důvodů, že byla člověkem velmi prostým a nevzdělaným (sotva uměla číst a psát), zatímco v rozvíjející se Reformě bylo vícero sester o mnoho vzdělanějších. Je možné říci, že Bůh si zde posloužil tím, co je slabé.
Avšak důležitým triumfem Anny bylo to, že sama Terezie si ji vybrala za svou důvěrnici, sekretářku, společnici při zakládání nových domů a dokonce ošetřovatelku, pečující o ni v průběhu nemoci i smrti, neboť v jejích rukou sv. Terezie umřela. V Knize o zakládáních, když popisuje zakládání kláštera v Palencii, sv. Terezie píše: „Měla jsem s sebou čtyři sestry a pátá byla moje společnice, která mne již dlouho všude doprovází“ (zde jde samozřejmě o blah. Annu od sv. Bartoloměje). „Je jenom laičkou, ale je tak zbožná a moudrá, že mi pomůže více než mnoho chórových sester“ (Kniha o zakládáních 29, 10).
Koncem života sv. Terezie byla Anna všude s ní. Poslouchala ji, povídala si s ní, poznávala přitom ducha sv. Terezie a to, co je v díle reformy Karmelu to nejdůležitější. Koncem Tereziina života spolu s ní zakoušela její samotu a opuštěnost. Zvláště poslední cesta sv. Terezie z Burgos do Alba de Tormes, kde zemřela, je příkladem jejího ponoření se do samoty a opuštěnosti od ostatních sester. Ale je s ní Anna od sv. Bartoloměje. Díky tomu má Anna možnost skutečně hluboce poznat duši sv. Terezie, její lásku k Bohu, k řádu a k církvi. To bude jejím základním posláním na rozvíjejícím se Karmelu. Díky Anně od sv. Bartoloměje Karmel ve Francii a Belgii, ale také v jiných zemích, kam se později rozšířil (jedná se samozřejmě o karmelitky bosé) navzdory různým těžkostem a protivenstvím, která časem přicházela, zachoval dědictví sv. Terezie od Ježíše.

S laskavým svolením
krakovské provincie bosých karmelitánů

Pokračovat
Zpět